Trending: summer tours, caves, swimming, trekking, starry night...

17 Mục tiêu phát triển bền vững của
Liên Hợp Quốc (UN).

Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, được tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015, cung cấp một kế hoạch chi tiết chung vì hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh, hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của nó là 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), là lời kêu gọi hành động khẩn cấp của tất cả các quốc gia - đã phát triển và đang phát triển - trong quan hệ đối tác toàn cầu. Họ nhận ra rằng việc chấm dứt nghèo đói và thiếu thốn khác phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và nỗ lực bảo tồn đại dương và rừng của chúng ta.

 1. Không có nghèo đói: Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức ở mọi nơi.
 2. Chấm dứt thiếu đói: Chấm dứt nạn thiếu đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng cũng như thúc đẩy nông nghiệp bền vững.
 3. Sức khỏe và phúc lợi tốt: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
 4. Giáo dục chất lượng: Đảm bảo giáo dục có chất lượng, công bằng và toàn diện, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
 5. Bình đẳng giới: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
 6. Bảo tồn tài nguyên nước: Đảm bảo sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người.
 7. Năng lượng sạch và giá cả phải chăng: Đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hiện đại, đáng tin cậy, bền vững và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người.
 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế toàn diện, bền vững và liên tục: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, việc làm đầy đủ và năng suất cũng như việc làm bền vững cho tất cả mọi người.
 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng toàn diện, thúc đẩy công nghiệp hóa: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững cũng như thúc đẩy đổi mới.
 10. Giảm bất bình đẳng trong xã hội: Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia.
 11. Phát triển đô thị và nông thôn bền vững: Làm cho các thành phố và khu định cư của con người trở nên toàn diện, an toàn, kiên cường và bền vững.
 12. Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
 13. Ứng phó biến đổi khí hậu: Thực hiện hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.
 14. Bảo tồn nguồn nước: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững.
 15. Bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, tài nguyên đất: Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy thoái đất và mất đa dạng sinh học.
 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh: vì sự phát triển bền vững, khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người thông qua các thể chế hiệu quả và sự tham gia của các cấp chính quyền
 17. Thúc đẩy sự hợp tác cho các mục tiêu phát triển bền vững: Tăng cường các phương tiện thực hiện và khôi phục Quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Bạn sẽ thích

Những chuyến du lịch thám hiểm/mạo hiểm của Oxalis sẽ cung cấp cho bạn cơ hội trải nghiệm đi rừng, vượt núi, đu dây và bơi trong hang ở khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc hệ thống hang động Tú Làn. Phần lớn là tour ghép, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhóm nhỏ cũng như đi một mình.

Trải nghiệm nhẹ nhàng

Tour qua đêm

Tour trọn gói nhiều ngày