Trending: summer tours, caves, swimming, trekking, starry night...

TRỤ SỞ CHÍNH
Phong Nha – Văn Phòng Sơn Trạch

Địa chỉ: Thôn Phong Nha, Thị trấn Phong Nha, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc: (Múi giờ GMT+ 7)
( từ thứ 2 đến sáng thứ 7 )
Sáng: 7:30 – 12:00
Chiều: 13:30 – 17:30

Tel: +84 232 3677 678
Fax: +84 232 3677 679
Email: [email protected]

Số Điện Thoại Hotline

Hotline chung: +84 (0) 919 900 163
Hotline tour Thám Hiểm Sơn Đoòng: +84 (0) 919 900 042